• (+372) 501 3082

VITOCAL 300-G

Omadused:

Võimsus: 5.9–85.6 kW

Normkasutegur: 83% (Hs) / 92% (Hi)
Energiatõhususe klass: A++ * nach EU-Verordnung Nr. 811/2013 Heizen, durchschnittliche Klimaverhältnisse - Niedertemperaturanwendung (W35)

Vitocal 300-G – soojus maapinnast ja põhjaveest


Lõigake kasu neist eelistest

  • Kasutage maapinnast ja põhjaveest saadavat tasuta soojust
  • Kahekordne helisummutus tagab vaikse töö
  • Võimas kompressor tagab kõrge pealevoolutemperatuuri
  • Energiabilanss toetuse taotlemiseks
  • Master/Slave-lahendus suurema soojusevajaduse jaoks

Usaldusväärne soojaga varustamine külmadel päevadel

Vitocal 300-G kasutab maapinna ja põhjavee regeneratiivset soojust. Seade sobib nii uusehitistesse kui ka ühe- ja kahepereelamute moderniseerimiseks.

Olenevalt kasutatavast keskkonnaenergiast konfigureeritakse Vitocal 300-G kas maa-vesi soojuspumbana maasoojuse kasutamiseks või vesi-vesi soojuspumbana põhjaveesoojuse kasutamiseks.

Reguleerimine energiabilansi abil

Vitotronic 200 regulaatori käsitsemine on tänu tekstmenüüle ja graafilistele näidikutele lihtne ja mugav. See võimaldab diferentseeritud energiabilanssi, mida taotlusi vastuvõtvad asutused tunnustavad.

Üksteisega kooskõlas: süsteemitehnika

„Tervik on enam kui selle osade summa.“ Sellest põhimõttest lähtudes ei paku Viessmann vaid üksikuid küttesüsteemi komponente, mis vastavad täpselt Viessmanni kõrgetele kvaliteedile, usaldusväärsusele ja tõhususele esitatavatele standarditele. Kõik tooted on pigem seotud kooskõlastatud terviksüsteemiks, milles kõik detailid üksteisega sobituvad. Sest ainult täiuslik süsteemi integreeritud komponentide koostöö kasutab ära kogu innovatiivse tipptehnika potentsiaali.